Tjenester

  • Utstyr til kunstgress, park og idrettsanlegg.  
  • Salg, service og reparasjoner av kirkegårdsgravere, traktorgravere, traktorer, kompakttraktorer,
    redskaper, flishoggere og annet utstyr.  
  • Kommisjonssalg av traktorer og redskaper  
  • Konstruksjon av spesialtilpassede hydraulikksylindere  
  • Reservedeler til Lewis Badger kirkegårdsgravere